Zajištujeme digitální i tiskovou produkci.

K marketingovému procesu přistupujeme osvědčeným způsobem: analýza, tvorba, spuštění, kontrola, inovace. Vždy nám záleží na designu, originalitě, poutavosti a srozumitelnosti informací. U hotových produktů vám můžeme pomoci s cenovou, komunikační a distribuční strategií.

Nabízíme poradenské služby v oblasti dotační politiky a zpracování projektů financovaných z fondů EU.

Pro všechny typy dotačních programů. Projektová žádost – Vaši projektovou žádost zpracujeme k úspěšnému přidělení dotace. Projektový management – S využitím dlouhodobých zkušeností nabízíme administraci a koordinaci schváleného projektu po celou dobu jeho realizace. Projektový audit – Provedeme audit projektu pro čerpání dotace bez neuznatelných nákladů v kterékoliv fázi jeho realizace.

Nabízíme zavedení informačního systému ERP (Enterprise Resource Planning) a CRM (Customer relationship management).

Pro malé a středně velké společnosti. Tento systém zahrnuje nákup, prodej, sklady a pohyby zásob, správu zaměstnanců, projektové řízení a time management. Celý informační systém vyvíjíme na míru a potřeby každého zákazníka. Nabízíme i kompletni správu a údržbu plynulého chodu informačního systému.  Přímé propojeni informačního systému s webovou aplikaci přes CMS (Content Management System).

Vybrané projekty ke shlédnutí v online portfoliu.

Neprezentujeme veškeré zakázky, které jsme zpracovali, ale tento výběr ukazuje kreativitu společně s estetickým cítěním, které vkládáme do každého projektu.

info@studiodoue.com

+420 602 113 046, Paříkova 910/11a, Vysočany, 190 00 Praha 9. C 162832 vedená u Městského soudu v Praze. Člen skupiny Mildflow a.s.